Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni a fost înfiinţată la 1 ianuarie 1962, când s-a realizat unificarea cercetării agricole din zonă, iar fosta staţiune I.C.A.R. Târgu-Frumos s-a transferat la Secuieni în scopul ridicării  nivelului agriculturii practicate în  partea de Nord-Vest a Podişului Central Moldovenesc, în condiţiile  nu prea prielnice ale unui climat  temperat continental, cu un regim  sărac în precipitaţii.
Încă din primii ani de activitate, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni s-a impus ca o  instituţie ştiinţifică, puternic ancorată în problematica agriculturii din zonă având ca obiective:
• elaborarea de soluţii tehnologice pentru agricultura din regiunea Bacău, apoi judeţele  Neamţ, Bacău şi Vrancea;
• producerea de samânţă din   categorii biologice superioare la  plantele de câmp;
• ameliorarea taurinelor din rasa  Brună de Maramureş şi elaborarea tehnologiilor de creştere şi furajare.
Înfiinţată pe fosta Gospodărie Agricolă de Stat a avut patrimoniu funciar de 4086 ha, care s-a redus după anul 1989, actualmente fiind de  390 ha.
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni  este situată în partea de S-E a judeţului Neamţ, între coordonatele geografice de 26°5’ longitudine estică şi 46°5’ latitudine nordică, la o altitudine de 205,7 m faţă de nivelul mării. Sediul unităţii se găseşte situat în comuna Secuieni, la  o distanţă de aproximativ 10 km de municipiul Roman şi  30 km de municipiul Bacău.

Din punct de vedere  agro-sistemic, teritoriul staţiunii  aparţine Podişului Central Moldovenesc, ce cuprinde forme diferite de relief, de la Lunca Siretului şi Moldovei până  la  colinele subcarpatice. Relieful variat, rocile diferite, clima şi activitatea  omului au favorizat  formarea unei diversităţi de soluri. Prin cartarea agro-pedologică  s-au identificat 32 unităţi de sol. În zonele colinare predomină solurile argiloiluviale (brune, cenuşii), iar în zonele de relif mai coborâte solurile molice (cernoziomice). În lunca Siretului se întălnesc soluri de tip aluvial.
Câmpurile experimentale sunt amplasate pe terasa I-a a Siretului, unde solurile predominante sunt cernoziomul cambic tipic şi brun  eumezobazic molic.
Conţinutul în humus al solurilor  de la Staţinea Secuieni variază între 2,3-3,1%, iar reacţia solurilor este  slab acidă (47,6%), moderat acidă  (34,4%) şi slab alcalină (18%).
Solurile sunt caracterizate ca fiind slab aprovizionate cu azot, moderat spre bine aprovizionate cu  fosfor şi bine aprovizionate cu  potasiu.
Climatul este de tip temperat continental (D.f.b.x.- Koppen) caracterizat prin primăveri scurte, veri răcoroase şi ierni aspre.
Temperatura medie anuală este de 8,8 °C. Luna cea mai rece din an  este ianuarie (temperatura medie -3,8 °C), iar cea mai caldă este iulie (temperatura medie 20,4 °C). Clasificând anii din punct de vedere al temperaturilor rezultă o frecvenţă a anilor normali de 72,2%, a celor călduroşi de 14,8% şi a anilor răcoroşi de 13,0% .
Anual cald circa 545,0 mm precipitaţii, total neuniform repartizate în sezonul de vegetaţie. Sub aspect pluviometric s-a constatat că din totalul anilor  analizaţi, 50% sunt carcaterizaţi ca  fiind normali, 27,8% secetoşi, 22,2% ploioşi. (Datele climatice provin de la statia meteorologica proprie, organizata de S.C.D.A. Secuieni în anul 1962, lânga câmpul experimental).

      Organizarea activității

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni face parte din reţeaua de staţiuni zonale subordonate A.S.A.S. ”Gheorghe Ionescu Şişeşti" Bucureşti. Unitatea este reorganizată conform Legii 45/2009 modificată prin Legea 72/2011 în instituție publică, cu personalitate juridică, cu finanțare din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii.
Activitatea unității este structurată în două sectoare: 

- Cercetare
- Dezvoltare

Adresa administrativă

Str. Principală nr. 377, com. Secuieni
județul Neamț, România

Adresa de contact

Str. Principală nr.377, com. Secuieni
județul Neamț, România
tel/fax: 0233-745136 / 0233745137
email: scdasec@scda.ro

©2018 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni