Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
1918 - 2018 | SARBATORIM IMPREUNA
Coeziune economica si sociala
Dezvoltarea resurselor umane

Proiecte
ADR N-E
Uniunea Europeana

Obiectivul general al strategiei regionale pentru perioada 2004-2006

Analiza SWOT Globala Nord Est

Puncte tari
Puncte slabe
Oportunitati
Riscuri
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare regionala

Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul marimii si al populatiei, se situeaza pe ultimul loc în Romania in raport cu produsul intern brut regional pe cap de locuitor, datorita unui nivel de productivitate scazut.
La nivel global (macroeconomic) s-au identificat pe baza analizei economicosociale urmatoarele probleme cheie:


[sus]