Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni a fost înființată la 1 ianuarie 1962, când s-a realizat unificarea cercetării agricole din zonă, iar fosta stațiune I.C.A.R. Târgu-Frumos s-a transferat la Secuieni în scopul ridicării nivelului agriculturii practicate în partea de Nord-Vest a Podișului Central Moldovenesc, în condițiile nu prea prielnice ale unui climat temperat continental, cu un regim sărac în precipitații.
Încă din primii ani de activitate, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni s-a impus ca o instituție științifică, puternic ancorată în problematica agriculturii din zonă având ca obiective:
• elaborarea de soluții tehnologice pentru agricultura din regiunea Bacău, apoi județele Neamț, Bacău și Vrancea;
• producerea de samânță din categorii biologice superioare la plantele de câmp;
• ameliorarea taurinelor din rasa Brună de Maramureș și elaborarea tehnologiilor de creștere și furajare.

Înființată pe fosta Gospodărie Agricolă de Stat a avut patrimoniu funciar de 4086 ha, care s-a redus după anul 1989, actualmente fiind de 390 ha.
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni este situată în partea de S-E a județului Neamț, între coordonatele geografice de 26°5’ longitudine estică și 46°5’ latitudine nordică, la o altitudine de 205,7 m față de nivelul mării. Sediul unității se găsește situat în comuna Secuieni, la o distanță de aproximativ 10 km de municipiul Roman și 30 km de municipiul Bacău.

Din punct de vedere agro-sistemic, teritoriul stațiunii aparține Podișului Central Moldovenesc, ce cuprinde forme diferite de relief, de la Lunca Siretului și Moldovei până la colinele subcarpatice. Relieful variat, rocile diferite, clima și activitatea omului au favorizat formarea unei diversități de soluri. Prin cartarea agro-pedologică s-au identificat 32 unități de sol. În zonele colinare predomină solurile argiloiluviale (brune, cenușii), iar în zonele de relif mai coborâte solurile molice (cernoziomice). În lunca Siretului se întâlnesc soluri de tip aluvial.
Câmpurile experimentale sunt amplasate pe terasa I-a a Siretului, unde solurile predominante sunt cernoziomul cambic tipic și brun eumezobazic molic.
Conținutul în humus al solurilor de la Stațiunea Secuieni variază între 2,3-3,1%, iar reacția solurilor este slab acidă (47,6%), moderat acidă (34,4%) și slab alcalină (18%).
Solurile sunt caracterizate ca fiind slab aprovizionate cu azot, moderat spre bine aprovizionate cu fosfor și bine aprovizionate cu potasiu.

Climatul este de tip temperat continental (D.f.b.x.- Koppen) caracterizat prin primăveri scurte, veri răcoroase și ierni aspre.
Temperatura medie anuală este de 8,8 °C. Luna cea mai rece din an este ianuarie (temperatura medie -3,8 °C), iar cea mai caldă este iulie (temperatura medie 20,4 °C). Clasificând anii din punct de vedere al temperaturilor rezultă o frecvență a anilor normali de 72,2%, a celor călduroși de 14,8% și a anilor răcoroși de 13,0% .
Anual cald circa 545,0 mm precipitații, total neuniform repartizate în sezonul de vegetație. Sub aspect pluviometric s-a constatat că din totalul anilor analizați, 50% sunt carcaterizați ca fiind normali, 27,8% secetoși, 22,2% ploioși. (Datele climatice provin de la statia meteorologica proprie, organizata de S.C.D.A. Secuieni în anul 1962, lângă câmpul experimental).

Organizarea activității

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni face parte din rețeaua de stațiuni zonale subordonate A.S.A.S. ”Gheorghe Ionescu Șișești" București. Unitatea este reorganizată conform Legii 45/2009 modificată prin Legea 72/2011 în instituție publică, cu personalitate juridică, cu finanțare din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii.
Activitatea unității este structurată în două sectoare: 

- Cercetare
- Dezvoltare

Adresa administrativă

Str. Principală nr. 377, com. Secuieni
județul Neamț, România

Adresa de contact

Str. Principală nr.377, com. Secuieni
județul Neamț, România
tel/fax: 0233-745136 / 0233745137
email: scdasec@scda.ro

©2018 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni